ยินดีต้อนรับสู่... เว็บไซต์เพื่อการศึกษา "ประวัติตำบลขุนทอง"
หมู่บ้าน
โรงเรียนใกล้บ้าน
                                        ที่มา             
                                
        ประวัติพ่อกำนันขุน  ทองดวง
        พ่อกำนัน เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ ที่บ้านหนองเลา อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม  ตอนเด็กได้บวชเรียน เขียนอ่าน บวชได้เป็นจารย์ ตำแหน่ง ทางสงฆ์  พอสึกออกมาได้แต่งงานกับแม่พองที่บ้านหญ้าคา ตอนนั้นเป็น ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และได้รับตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านหญ้าคา มีบุตรกับแม่พอง ๑ คน คือ ด.ต บรรหาร ทองดวง แต่พ่อกำนัลขุน ก็มีลูกเลี้ยงหลายคน ซึ่งท่านเมตตาเก็บมาเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมมีไร่นามากมาย ต่อมาได้เป็นกำนัลและได้แต่งงานกับแม่เอี่ยม ทึงดา และมีบุตรอีก ๔ คน คือ แม่เอี่ยม อยู่บ้านดงบัง 
        ๑.นางมณีจันทร์  บรรดาศักดิ์ 
        ๒.นางทองวัน ไอยะลา 
        ๓.นายศิลป์ชัย ทองดวง 
        ๔.นางสาคร  ทองดวง 
    ท่านกำนันขุน  ดำรงตำแหน่ง กำนันดีเด่นได้รับพระราชทานรางวัลเหรียญทอง โล่นาคทอง และกำนันแหนบทองตำบลด่านช้าง ขณะที่ดำรงตำแหน่งสมัยก่อนพวกโจรอันธพาลมากมาย ทางการให้พ่อกำนันขุนปราบปราม พวกคนร้ายโดยตัดสินให้ฆ่าทิ้งเลย โดยนิสัยพ่อกำนันชอบทำบุญและเข้าวัดเป็นประจำ และชอบรักษาคน เห็นคนเดือดร้อนไม่ได้ ต้องให้ความช่วยเหลือ รักษาคนป่วยกระดูกหัก แขนหัก พ่อกำนันรักษาได้จนมีชื่อเสียงเลื่องลือไปไกล รู้จักคนมากหน้าหลายตาไม่ชอบเอาเปรียบใคร เป็นคนใจดีกับคนทั่วไป แต่พวกโจรต้องปราบปรามเพราะทางการสั่งให้ประหาร  ตอนที่อาศัยอยู่บ้านขุนทองบ้านเลขที่ ๑๗๓ ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา  ท่านทำความดีไว้มากมาย เป็นที่ชื่อชอบของทางการมาก และทำให้โจรกลัวเกรงขามเป็นอย่างมาก เวลามีงานมหรสพที่ใด หากนำเสื้อพ่อกำนันไปแขวนที่นั่นจะไม่มีเหตุตีรันฟันแทง พอปลดเกษียณอายุราชการก็ย้ายไปอยู่บ้านโนนดินแดงที่ ต.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เพราะได้ซื่อที่ทำกิน แต่อยู่ไม่นานได้ย้ายกลับบ้านโคกสีบ้าน เลขที่  ๒๙๒  ม.๒  ต.ขุนทอง  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา  ซึ่งได้ก่อตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่  ซึ่งนำชื่อพ่อขุน ทองดวง และนามสกุล  ซึ่งเป็นกำนันดีเด่น เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ชนรุ่นหลังได้ระลึกถึง กำนันที่มีความสามารถ และเป็นเกียรติแด่วงศ์ตระกูลของพ่อกำนันขุน พ่อกำนันขุนได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๗  ซึ่งรวมอายุได้  ๗๖ ปี ที่บ้านขุนทอง 
สาระน่ารู้ทั่วไป
ผู้จัดทำ