คณะดำเนินการตามคำสั่ง ด้านที่ ๑

คณะดำเนินการตามคำสั่ง ด้านที่ ๒

คณะดำเนินการตามคำสั่ง ด้านที่ ๓

คณะดำเนินการตามคำสั่ง ด้านที่ ๔

คณะดำเนินการตามคำสั่ง ๕ องค์ประกอบ

 

 

 

 

 

 

จัดทำเว็บไซต์ โดย ครูณัฐชลัดดา ลอยฝน           

โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 45 หมู่ที่ 1 ถนนโคกสี-ปะคำ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
Tel : 044-975228-9 Fax : 044-975227 Email : kledlinwittaya@hotmail.com